Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Δύο χρόνια δράσεων και δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης

27 Φεβ, 2014
Το ΙΣΝ έχει διαθέσει €77 εκατ. από τα €100 εκατ. του προγράμματος, υλοποιώντας συνολικά 204 δωρεές.

Τον Ιανουάριο του 2012, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωνε τριετή πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων, επιπλέον των συνήθων δωρεών του, με βασικό στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πολύπλευρων συνεπειών της οικονομικής και κατά συνέπεια κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα.

Δύο χρόνια αργότερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει πραγματοποιήσει δωρεές που αντιστοιχούν περίπου στο 80% του συνολικού ποσού του προγράμματος και έχει διαθέσει €77 εκατομμύρια σε 179 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας το κοινωνικό έργο που παράγουν και στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια των πολιτών να ανταποκριθούν στις εντεινόμενες προκλήσεις και δυσκολίες της κρίσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη βασική αποστολή του Ιδρύματος για την υλοποίηση δωρεών και προγραμμάτων, ικανών να δημιουργήσουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και να επιφέρουν αισθητή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η ουσία της έγκειται στον διττό σκοπό της, καθώς μέσα από τα προγράμματα που στηρίζει, επιδιώκει αφενός να προσφέρει άμεση ανακούφιση στα επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας, και αφετέρου να δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Με γνώμονα αυτό τον διττό στόχο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας υλοποιούνται προγράμματα που ενισχύουν τους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των πολιτών για άμεση στήριξη, αλλά και τους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού, που δημιουργούν σταθερές βάσεις για το μέλλον.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο Ιανουάριος 2012-Φεβρουάριος 2014, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διέθεσε €77 εκατομμύρια σε 179 ΜΚΟ από συνολικά 31 πόλεις της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ενεργά την υλοποίηση 204 προγραμμάτων, μέσω των οποίων προσφέρθηκε ουσιαστική βοήθεια στους πλέον ευάλωτους πολίτες, αλλά δημιουργήθηκαν επίσης πολλαπλασιαστικά οφέλη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, τα τελευταία δύο χρόνια:

• Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, υλοποιούνται 143 δωρεές, ύψους €61 εκατομμυρίων.

• Στον τομέα της Υγείας, έχουν πραγματοποιηθεί 25 δωρεές, ύψους €7 εκατομμυρίων.

• Στον τομέα της Παιδείας, ενισχύθηκαν συνολικά 25 προγράμματα, ύψους €7 εκατομμυρίων, και τέλος

• Στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού,  δωρεές ύψους €2 εκατομμυρίων συνέβαλαν στην υλοποίηση 11 προγραμμάτων.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Η βαθειά μας πίστη ότι κανένας πολίτης δεν πρέπει να χάσει την αξιοπρέπειά του αλλά και την ελπίδα του, ιδιαίτερα τώρα, και η ειλικρινής μας επιθυμία να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο κινητοποίησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πριν από ακριβώς δύο χρόνια, ώστε να αναλάβει τη συγκεκριμένη επιπλέον πρωτοβουλία και να προσφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στήριξη σε όσους έχουν πληγεί εντονότερα από την κρίση. Ο απώτερος στόχος του Ιδρύματος δεν είναι απλά να στηρίξει την ελληνική κοινωνία, αλλά να συνδράμει στη δημιουργία μιας κοινωνίας πρόνοιας, όπου η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή θα εμπνέουν και θα καθοδηγούν όλους τους πολίτες και τους δημιουργικούς φορείς του τόπου μας».

Πλήρης λίστα δωρεών

2013/ 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας –Φλώρινα, Ελλάδα

Κατηγορία:  Παιδεία

Δωρεά για την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των εργαστηρίων του Κέντρου. 

2013/ Αγάπης Μέλαθρον Άγιος Χαράλαμπος–Αίγιο, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Στέγης Ηλικιωμένων «Αγιος Χαράλαμπος» για περίοδο δύο ετών.

2012/ Αγία Άννα – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη της μισθοδοσίας του εξειδικευμένου προσωπικού που προσφέρει εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά, για δύο χρόνια.

2012/ Αιγινήτειο Νοσοκομείο Α’ Ψυχιατρική Κλινική –Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την επέκταση του προγράμματος της τηλεψυχιατρικής γηριατρικής μονάδας.

2013/ ActionAid Hellas – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη μερική χρηματοδότηση πιλοτικού προγράμματος διάρκειας ενός έτους, για την εισαγωγή στην Ελλάδα υπηρεσιών μικροχρηματοδότησης.

2012/Άλλη Όψη – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά  την αγορά τεσσάρων ειδικών αναπηρικών πολυθρόνων. και την υλοποίηση  εκπαιδευτικού προγράμματος.

2012/ Άλμα Ζωής – Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη διοργάνωση του  Greece Race for the Cure, το φθινόπωρο 2012.

2012/ Αμερικάνική Γεωργική Σχολή – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την υλοποίηση  εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κέντρο Γεωργικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα προσφέρει πρόγραμμα σπουδών δύο ενοτήτων, για την προετοιμασία των νέων για επιχειρηματική σταδιοδρομία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

2012/ Αμυμώνη – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη ν υλοποίηση των προγραμμάτων Πολίχνη και Πρώιμη Παρέμβαση, για περίοδο ενός έτους, καθώς και για την αγορά ειδικά εξοπλισμένου λεωφορείου.

2012/ Αναρρωτήριο Πεντέλης – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης.

2012/ Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών και την αγορά εξοπλισμού, για τη δημιουργία τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”.

2012/ Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» - Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για ενίσχυση προγράμματος εμβολιασμού, το οποίο θα βοηθήσει περίπου 1.000 παιδιά Ελλήνων και μεταναστών που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας ή δεν έχουν ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη.

2012/ Αρκτούρος – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την υλοποίηση περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε γυμνάσια και λύκεια υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

2012/ Άρσις – Αθήνα & Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την υλοποίηση προγράμματος κατά της εμπορίας, της εκμετάλλευσης και της αμέλειας ανηλίκων, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

2011/2013 Άρτος Δράση – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας του οργανισμού.

2012/ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» - Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την ανακαίνιση της δεύτερης Νεογνολογικής Μονάδας του νοσοκομείου, καθώς και για την αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού.

2012/ Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» - Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για  την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης και την αγορά εξοπλισμού για το Β’ Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος.

2012/ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Αξιοποίησης Γεωργικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την παραγωγή βιώσιμης πλαστικής μεμβράνης, ειδών συσκευασίας τροφίμων και αρδευτικών συστημάτων στάλαξης με τη χρήση οικολογικών, βιοδιασπώμενων υλικών.

2012/ Γηροκομείο Ζωσιμάδων – Ιωάννινα, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2013/ Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος – Πάτρα, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για τη λειτουργία της Ανοιχτής Κλινικής στην Πάτρα 

2012/ Δεσμός– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2013/ Δήμος Ηλιούπολης – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για την Αγία Μαρίνα, το δεύτερο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Ηλιούπολης.

2012/ Δήμος Θεσσαλονίκης – Άρσις –Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη δημιουργία του πρώτου κέντρου διανυκτέρευσης για τους άστεγους στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη με δυνατότητα φιλοξενίας 80 ατόμων.

2012/ Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννης Ρέντης– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά αγοράς εξοπλισμού για νεόδμητο νηπιαγωγείο. 

2013/ Δήμος Πατρέων– Πάτρα, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού κουζίνας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης της δομής της παροχής συσσιτίου.

2012/ Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την αγορά πέντε μονάδων κλιματισμού.

2012/ Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού  - Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη δημιουργία Εργαστηρίου Πολιτισμού και της λειτουργίας του για ένα χρόνο.

2012/ Διογένης ΜΚΟ– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη δημιουργία του πρώτου περιοδικού δρόμου στην Ελλάδα, «Σχεδία». 

2013/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ε. Κ. Βενιζέλος»- Κρήτη, Ελλάδα

Κατηγορία: Τέχνες & Πολιτισμός

Δωρεά για την  αγορά εξοπλισμού και κάλυψη λειτουργικών εξόδων

2012/ Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την αγορά 5 πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφόρων και 5 οχημάτων ταχείας ανταπόκρισης

2012/ Εθνική Λυρική Σκηνή– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Τέχνες & Πολιτισμός

Δωρεά για παραστάσεις της όπερας Λα Μποέμ, οι οποίες αποτελούν μέρος του Προγράμματος «Όπερα της Βαλίτσας»

2012/ Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου– Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την υποστήριξη 48 μη κερδοσκοπικών οργανισμών της επιλογής των μελών της Εθνικής Ομάδας. Η κάθε δωρεά έγινε απευθείας από το Ίδρυμα προς τον εκάστοτε MKO,  τόσο στο όνομα του κάθε ποδοσφαιριστή και προπονητή που την εισηγήθηκε, όσο και της εθνικής ομάδας συνολικά.

2012/ Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά- Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την αγορά  ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για τον καρκίνο του μαστού

2012/ 2013 Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την υλοποίηση δύο αλληλοσυμπληρούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναφορικά με το ρόλο της φιλανθρωπίας, των ΜΚΟ και των κοινωφελών Ιδρυμάτων. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

2012/ Έλιξ – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την υλοποίηση δύο εθελοντικών προγραμμάτων

2012/ Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την ενίσχυση του «Κέντρου υποστήριξης των οικογενειών της ΕΛΕΠΑΠ», καθώς και του προγράμματος  «Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης». 

2012/ Ελληνική Λέσχη Βιβλίου– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την ενίσχυση προγραμμάτων του 2012 του οργανισμού

2013/ Ελληνική Πρωτοβουλία– Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Υποστήριξη των δωρεών του φιλανθρωπικού οργανισμού Ελληνική Πρωτοβουλία προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη σε οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από την κρίση.  

2013/ Ελληνική Πρωτοβουλία– Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Υποστήριξη της αρχικής ετήσιας εκδήλωσης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, της οποίας οι εισφορές θα διατεθούν για την ενίσχυση των δωρεών του οργανισμού με σκοπό την ανακούφιση ενάντια στη κρίση.

2012/2014/ Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την ίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Κρίση

2012/ Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. 

2012/ Ελληνικός Οργανισμός Πρόληψης και Διάγνωσης Προβλημάτων Όρασης-  Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την λειτουργία της Κινητής Οφθαλμολογικής Μονάδας

2012/ Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη δημιουργία Υπηρεσίας Υποδοχής Μεταναστών, όπου οι πρόσφυγες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, συμβουλευτική υποστήριξη και γενική κάλυψη των αναγκών τους

2012/ Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Τέχνες & Πολιτισμός

Δωρεά για την υποστήριξη δύο παραστάσεων υπό τη μουσική διεύθυνση του διάσημου συνθέτη Θεόδωρου Κουρέντζη

2012/ Ενοριακός Ιερός Ναός «Ευαγγελίστριας» Ναυπλίου– Ναύπλιο, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αναβάθμιση της κουζίνας και του πλυσταριού του ναού, τη μερική κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και την αγορά των απαραίτητων υλικών συσκευασίας για το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας. 

2012/ Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Ασπρόπυργου– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την ενίσχυση του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας του Ενοριακού Ναού.

2012/ Ένωσις Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων

2012/ Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων

2012/ Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Δημητρίου – Καλλιθέας– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την υποστήριξη του εργαστηρίου Εκπαίδευσης.

2012/ Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣΕΕΠΑ)– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά λεωφορείου και για τη λειτουργία εργαστηρίου αρτοποιίας για περίοδο ενός έτους.

2012/2013 Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ενός ξενώνα βραχυχρόνιας διαμονής, για περίοδο δύο ετών

2012/ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε)– Αττική. Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εφαρμογή εκτεταμένου διεπιστημονικού προγράμματος παρέμβασης για τον εκφοβισμό (bullying).

2013/ Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Ηθικοθρησκευτικός Σύλλογος «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς» Ορφανοτροφείο Θηλέων– Λαμία, Ελλάδα

 Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Η Κιβωτός του Κόσμου – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής/ανακαίνισης σε κτίριο έξι ορόφων, οι οποίες θα διευκολύνουν τον οργανισμό να επεκτείνει το φιλανθρωπικό του έργο. 

2012/ Ηλιαχτίδα - Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων παιδιών με Νεοπλασία – Κρήτη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την ολοκλήρωση Ξενώνα, ο οποίος θα φιλοξενεί παιδιά με καρκίνο.

2012/ Ησυχαστήριο «Παναγία της Ελπίδος» - Σύρος, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων , καθώς και την δημιουργία και λειτουργία μονάδας φυσιοθεραπείας

2012/ Θέατρο Κωφών Ελλάδας – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την υλοποίηση εκπαιδευτικού εργαστηρίου, το οποίο θα οδηγήσει στην παραγωγή θεατρικού έργου. Το έργο αυτό θα επιτρέψει στους κωφούς συμμετέχοντες του προγράμματος να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τo ταλέντο τους στις δραματικές τέχνες.

2012/2013 Θέατρο του Νέου Κόσμου– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Τέχνες & Πολιτισμός

Δωρεά για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων για παιδιά σε νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

2012/ Θεόφιλος – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την επανέναρξη της υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας, μέσω της πρόσληψης κοινωνικού λειτουργού για ένα χρόνο.

2013/ Johns Hopkins University- Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για τη δημιουργία του «Κέντρου για Χαρισματικά-Ταλαντούχα Παιδιά» στην Ελλάδα.

2013/ Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Βόλου - Βόλος, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού

2013/ Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»- Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη δημιουργία και την οργάνωση Τράπεζας Ειδικών Βοηθημάτων για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και άλλες πρόσθετες δυσκολίες, για την κάλυψη του κόστους φοίτησης άπορων παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, καθώς και για την υλοποίηση προγράμματος συμβουλευτικής στήριξης και ενδυνάμωσης άνεργων γονέων παιδιών που φοιτούν στο Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών.

2012/ Ίδρυμα Ορμύλια– Χαλκιδική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού με σκοπό τη στήριξη των ιατρικών προγραμμάτων που υλοποιεί το Ίδρυμα.

2012/ Ιερά Μητρόπολις Βέροιας, Ναούσης και Καμπανιάς– Βέροια, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για ανακαίνισης και την αγορά εξοπλισμού για την αναβάθμιση της κουζίνας του ναού για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας.

2012/ Ιερά Μητρόπολις Θήρας, Αμοργού και Νήσων –Σαντορίνη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής νέου νηπιαγωγείου στο Καρτεράδο Σαντορίνης.

2012/ Ιερά Μητρόπολις Μονεμβασίας & Σπάρτης– Λακωνία, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των παρακάτω τριών οργανισμών που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Μητρόπολης: το Γηροκομείο και Άσυλο Ανιάτων Ελίκας «Άγιος Χαράλαμπος”, το Ίδρυμα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες “Αγία Παρασκευή” και το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. 

2012/ Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων- Κρήτη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την ενίσχυση του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας.

2013/ Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παροχής επισιτιστικής βοήθειας σε οκτώ ενοριακούς ναούς της περιοχή.

2013/ Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας – Ύδρα, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την ενίσχυση του επισιτιστικού προγράμματος της Εκκλησίας στις Σπέτσες, την Αίγινα και την Ερμιονίδα,

2013/ Ιερές Μητροπόλεις στη Θράκη– Θράκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την υποστήριξη προγράμματος επιδότησης του τρίτου παιδιού ελληνικών οικογενειών που κατοικούν μόνιμα στη Θράκη, για ένα χρόνο.

2012/2013 Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου Κυψέλης, Στέγη Γερόντων– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και πυροσβεστικών ψεκαστήρων, καθώς και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Κάριτας Αθήνας -  Προσφυγικό Έργο– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

2012/ Κάριτας Σύρου – Σύρος, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη ιατρικών εξόδων και βασικών δαπανών διαβίωσης για μη προνομιούχα άτομα που ζουν στη Σύρο. 

2012/ ΚΕΘΕΑ - Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων-  Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για  τη δημιουργία και τη λειτουργία Δικτύου για τη Φροντίδα Άστεγων Εξαρτημένων Ατόμων.

2012/ Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»-Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αναβάθμιση του κεντρικού κτιρίου του Κέντρου.

2012/ Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά» - Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2013/ Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στο Κέντρο.

2012/ Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας– Καρδίτσα, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης σε μία από τις πτέρυγες του Κέντρου, καθώς και για την αγορά ειδικά εξοπλισμένου λεωφορείου.

2012/ Κέντρο Ειδικής Αγωγής – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά δύο μικρών λεωφορείων.

2013/ Κέντρο Ζωής– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την επέκταση των υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για οροθετικούς και ασθενείς με AIDS. 

2012/ Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα Παιδιά της Άνοιξης» - Αλεξάνδρεια, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά δύο σχολικών λεωφορείων, και εκτεταμένου προγράμματος κατασκευής το οποίο θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες προσωρινές εγκαταστάσεις του Κέντρου.

2012/ Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕ.Θ.Ι.Σ.)– Σέρρες, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για  την κατασκευή στάβλων για τα άλογα, στις εγκαταστάσεις του οργανισμού.

2012/ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς- Κιλκίς, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για εργασίες ανακατασκευής στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κέντρο.

2012/2013 Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής- Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία Παιδεία

Δωρεά για την προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων κεραμικής για παιδιά δημοτικού σχολείου, με έμφαση σε μη προνομιούχες περιοχές και οικογένειες που πλήττονται από την ανεργία.  

2012/ Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» - Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για επισκευαστικές εργασίες στο Κέντρο, καθώς και για την αγορά σχολικού λεωφορείου για τη μεταφορά των παιδιών. 

2012/ Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου  -  Κρήτη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη της μισθοδοσίας ενός ψυχολόγου, σε βάση ημι-απασχόλησης, για περίοδο δύο ετών.

2012/ Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου – Κρήτη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη της μισθοδοσίας ενός ψυχολόγου,  για περίοδο δύο ετών. 

2012/ Κόσμος Εν Αρμονία – Αττική Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας και την αγορά εκπαιδευτικού υλικού για δύο σχολεία, καθώς και για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Υποτροφιών Gina Bachaeure.

2012/ Μαζί για το Παιδί– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη λειτουργία της Γραμμής «Μαζί για το Παιδί», για δύο χρόνια.

2012/ Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία:  Τέχνες & Πολιτισμός

Δωρεά για  τη στήριξη ειδικού προγράμματος που απευθύνεται σε άνεργους.

2012/ Μέριμνα – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία : Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη δημιουργία νέου Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη.

2012/ Μεταβάλλον- Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία : Παιδεία

Δωρεά για την ενίσχυση του «Startup Series», ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί ο οργανισμός, για επίλεκτους φοιτητές και πτυχιούχους.

2013/ ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ –Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εφαρμογή καινοτόμου προγράμματος εικαστικής ψυχοθεραπείας, σχεδιασμένο για φυλακισμένες γυναίκες.

2012/ Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας & Χρονίων Παθήσεων – Πάτρα, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. 

2012/ Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας»- Βέροια, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την ανακαίνιση του Γηροκομείου.

2012/ Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για τη στήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου, με έμφαση στη δωρεάν είσοδο και τη συμμετοχή σχολείων από υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής,

2013/ Μουσείο Μπενάκη – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Τέχνες & Πολιτισμός

Δωρεά για τη μερική των λειτουργικών εξόδων, προσφέροντας στους επισκέπτες δωρεάν είσοδο σε τέσσερα κτίρια του Μουσείου μία ημέρα την εβδομάδα.

2012/ Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη – Κρήτη, Ελλάδα

Κατηγορία: Τέχνες & Πολιτισμός

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος.

2012/2013 Μπορούμε – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

2012/ Νέα Σκηνή–Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Τέχνες & Πολιτισμός

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Νομαρχιακός Σύλλογος Λέσβου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Η Κυψέλη» - Λέσβος, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

2012/ Νοσοκομείο Παίδων « Η Αγία Σοφία» – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για την μονάδα εντατικής θεραπείας παιδιών.

2012/ Οίκος Ευγηρίας – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Καλός Σαμαρείτης» - Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για εργασίες ανακαίνισης

2012/ Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας- Ικαρία & Λήμνο, Ελλάδα

Κατηγορία: Τέχνες & Πολιτισμός

Δωρεά για την επέκταση των Μουσικών Εργαστηρίων στην Ικαρία και τη Λήμνο.

2012/ Οι Φίλοι του Παιδιού– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, για 50 οικογένειες, για περίοδο ενός έτους.

2012/ Ομάδα Αιγαίου – Νησιά Αιγαίου, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά σχολικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε απομονωμένα νησιά του Αιγαίου

2012/ Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας – Βέροια, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Οργάνωση Γη – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την υλοποίηση μίας σειράς από εκπαιδευτικά σεμινάρια για ανέργους, με τίτλο «Εισαγωγή στη Γεωργία».

2012/ Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα»- Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία : Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών.

2012/ Παιδί & Οικογένεια – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την  αγορά δύο οχημάτων και εξοπλισμού, για την ενίσχυση του προγράμματος διανομής τροφίμων.

2012/ Παιδικά Χωριά SOS- Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για  ενίσχυση των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του οργανισμού στην Αθήνα, την Καλαμάτα και την Αλεξανδρούπολη και τη δημιουργία νέων κέντρων στην Κομοτηνή, το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη.

2012/ Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» -Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την πρόσληψη τριών μελών προσωπικού για πλήρη απασχόληση και δύο μελών προσωπικού για ημι-απασχόληση, για περίοδο ενός έτους, καθώς και για την ανακαίνιση της αίθουσας ανάγνωσης της μονάδας. 

2012/ Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»- Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την πρόσληψη 7 μελών προσωπικού, για περίοδο ενός έτους, και για την αγορά σχολικού λεωφορείου.

2012/ Πανάκεια- Ρόδος, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά λεωφορείου, για τη μεταφορά ασθενών από και προς τα κέντρα του οργανισμού, για τη συντήρηση του κεντρικού του κτιρίου, και για τη δημιουργία υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Βοηθείας.

2012/ Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2013/ Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εξοπλισμού. 

2012/ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ , Α’ Ορθοπεδική Κλινική  -Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την  απόκτηση ανθρωπίνων πτωμάτων και τη χρηματοδότηση ιατρικών σεμιναρίων για περίοδο 5 ετών.

2012/ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων –Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για τον  εκσυγχρονισμό  της κλινικής, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της στη φροντίδα των ασθενών.

2012/ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Νεογνολογική Κλινική– Ιωάννινα, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης και την αγορά εξοπλισμού για τη Νεογνολογική Κλινική. 

2012/2013 «Παραδείγματος Χάριν»- Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την ανακαίνιση παιδικών χαρών, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερης πρωτοβουλίας για τη βελτίωση των συνθηκών στις παιδικές χαρές της Αθήνας.

2013/ Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά την αγορά δύο κινητών ιατρικών μονάδων και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και την υλοποίηση 5-ετούς ιατρικού προγράμματος.

2011/2012/2013 Praksis – Αττική & Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας και τη δημιουργία τριών Κέντρων Ημέρας για τους Άστεγους στην Αθήνα και τον Πειραιά.

2013/ Praksis – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κατασκευή και τη λειτουργία Κέντρου Ημέρας για Αστέγους στη Θεσσαλονίκη.

2012/ Πρόγραμμα Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε 18 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

2013/ Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Το Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης αναπτύσσεται σε δύο άξονες, με τη συμμετοχή τριών οργανισμών. Ο πρώτος άξονας αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε θέματα προσανατολισμού, κινητικότητας και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, ενώ ο δεύτερος θα εστιάσει στην παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους.

2012/ Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε 117 δημόσια σχολεία της Ελλάδας.

2013/ Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε 115 δημόσια σχολεία της Ελλάδας.

2012/2013 Prolepsis – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για το Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής.

2012/ Πρωτοβουλία «Κοινόν Δωδεκανησίων» - Ρόδος, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, για ένα εθελοντικό, κοινωνικό και ιατρικό κέντρο και φαρμακείο, στη Ρόδο.

2013/ Πρωτοδικείο Αθηνών – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Εκπαίδευση

Δωρεά για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2012/ Πυξίδα- Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά μικρού λεωφορείου για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των οικοτρόφων και του προσωπικού. 

2012/ Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη δημιουργία γυμναστηρίου για νοσηλευόμενους εφήβους.

2012/ Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα & Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ» - Κομοτηνή, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για λειτουργικών εξόδων του κτιρίου εκπαίδευσης ημι-αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία.

2012/ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες - Η Ελπίδα – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο Καλός Σαμαρείτης» -Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίων Θεοδώρων Σάμου – Σάμος, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη μετατροπή πολιτικού φορτηγού παντός εδάφους σε όχημα Πυρόσβεσης και Διάσωσης ικανού να κινείται σε ορεινές περιοχές.

2012/ Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Άγιος Παρθένιος» - Βέροια, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών – Κ.Ε.Φ.Ι - Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος εθελοντών.

2013/ Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών – Σέρρες, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη μισθών δύο εξειδικευμένων μελών του προσωπικού, για δύο χρόνια, με σκοπό την ανάπτυξη δυνατοτήτων στη διοίκηση, τη λειτουργία και την εξεύρεση πόρων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

2012/ Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων– Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο κτίριο του οργανισμού.

2013/ Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων «Αλκυόνη» - Πάρος, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοι

Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων του Νοσοκομείου Άγριων Ζώων στην Πάρο.

2012/ Σύλλογος Παροχής Φροντίδος και Κατ’ Οίκον Νοσηλείας – Σύρος. Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη στήριξη του Προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδας και Νοσηλείας μέσω της κάλυψης των δαπανών για δύο νοσηλευτές για περίοδο δύο ετών, καθώς και για την αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού.

2012/ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών και της μονάδας περίθαλψης του ANIMA στην Αττική. 

2013/ Σύλλογος Φίλων ΑΡΓΩ - Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων –Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για την ενίσχυση της ανοιχτής κοινότητας και των προγραμμάτων επανένταξης του ΑΡΓΩ.

2012/ Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π.-Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την έκθεση «Αποτυπώματα», για περίοδο δύο ετών,  και των συμπληρωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με έμφαση στην προσβασιμότητα τους σε παιδιά από υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής

2013/ Σύμμαχοι Υγείας – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων/

2013/ Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού  - Πελοπόννησο, Ελλάδα

 Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για τη διοργάνωσης 10ήμερων θερινών κατασκηνώσεων σε 12 χωριά της Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή 600 παιδιών και 100 εκπαιδευτικών.

2012/ Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η Αργώ» - Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού.

2012/2013 Σωματείο Φίλοι του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά δημοτικού σχολείου, με έμφαση σε σχολεία που βρίσκονται σε μη προνομιούχες περιοχές, καθώς και για εκπαιδευτικές επισκέψεις σε παιδικά ιδρύματα.

2013/ Το Περιβολάκι -  Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων

2012/ Τράπεζα Τροφίμων – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά ειδικού φορτηγού, για την πιο αποτελεσματική συλλογή και διαχείριση δωρεών τροφίμων

2012/ Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Παιδεία

Δωρεά για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος, για την προαγωγή της ανοχής, του σεβασμού, της ειρήνης και του δημοκρατικού διαλόγου, καθώς και για την πρόληψη των φυλετικών προκαταλήψεων.

2012/ Υποστήριξη Προγραμμάτων Επισιτιστικής Βοήθειας Ενοριακών Ναών – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την ενίσχυση 5 Ενοριών, οι οποίες προσφέρουν επισιτιστική βοήθεια σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, παιδιά, ηλικιωμένοι και μετανάστες.

2012/2013 Υπουργείο Εσωτερικών – Σε ολόκληρη την Ελλάδα

 Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη των διδάκτρων 5,165 παιδιών, προκειμένου να εγγραφούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κατά τα σχολικό έτη  2012 – 2013 και  2013 – 2014, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

2012/ Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – Λιμενικό Σώμα – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά περιπολικών σκαφών.

2013/ Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»- Δράμα, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για  την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου» -  Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών.

2012/ Φιλανθρωπικό Σωματείο Προστασίας Παιδιού «Άγιος Πολύκαρπος»- Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και την αγορά εξοπλισμού.

2012/ Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας -  Βέροια, Ελλάδα

 Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για  την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2012/ Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού Πνοή –Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών και την αγορά εξοπλισμού, για τη δημιουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και Νεφρολογικής Κλινικής, στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού».

2012/ Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την αγορά διαμερίσματος για την επέκταση του ξενώνα.

2012/ Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών – Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Κοινωνική Πρόνοια

Δωρεά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών.

2012/ Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» - Αττική, Ελλάδα

Κατηγορία: Υγεία

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.