Αιγινήτειο Νοσοκομείο - Α’ Ψυχιατρική Κλινική - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Α’ Ψυχιατρική Κλινική - Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη στήριξη και την επέκταση του προγράμματος της τηλεψυχιατρικής γηριατρικής μονάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη λειτουργία και την επέκταση υπηρεσιών σε διάφορους νομούς, καθώς και την εφαρμογή και την προαγωγή μη φαρμακευτικών θεραπειών, την εκπαίδευση γενικών ιατρών σε θεραπευτικές μεθόδους για την κατάθλιψη και την άνοια, καθώς και έρευνα/αξιολόγηση της τηλεψυχιατρικής. 
Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1904, είναι το μεγαλύτερο νευρολογικό και ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Η μονάδα τηλεψυχιατρικής λειτουργεί από το 2004. Πολλοί ασθενείς στην Ελλάδα που πάσχουν από άνοια δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες μονάδες περίθαλψης και, χωρίς θεραπεία, η άνοια συχνά οδηγεί τους ασθενείς σε φτώχεια και ισχυρό άγχος. Το πρόγραμμα θα επεκτείνει το εύρος και την προσβασιμότητα της θεραπείας για πολλά άτομα που πάσχουν από άνοια και κατάθλιψη.