Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Προτεραιότητες

Πραγματοποιούμε δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας.
Ενισχύουμε οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα ευρέως στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση.

Οι Προτεραιότητές μας

Τέχνες & Πολιτισμός
Πρόθεσή μας είναι να συμβάλουμε στην ενίσχυση της πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων στις τέχνες και τον πολιτισμό.
Παιδεία
Πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες κάθε ανθρώπου στη γνώση και στην ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Υγεία & Αθλητισμός
Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την ηλικία και το υπόβαθρό τους.
Κοινωνική Πρόνοια
Κάθε άνθρωπος δικαιούται πρόσβαση σε βασικά αγαθά -στη δυνατότητα σίτισης και στέγασης, στη δυνατότητα να συντηρήσει τον εαυτό του για να ζήσει αξιοπρεπώς αλλά και να ζητήσει βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.