Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η δήλωση προσβασιμότητας είναι μια δημόσια σελίδα πληροφόρησης που αναμεταδίδει τις εσωτερικές οργανωτικές πολιτικές, τους στόχους προσβασιμότητας και την προσπάθεια που έχει γίνει  όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Μια δήλωση προσβασιμότητας σηματοδοτεί τη συμμόρφωσή ενός ψηφιακού προϊόντος με τους νόμους κατά των διακρίσεων και τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας. 

Αυτή η δήλωση έχει ισχύ για το περιεχόμενο στο domain του https://www.snf.org/

Επίπεδο συμμόρφωσης: Μερική συμμόρφωση ως προς το AA πρότυπο των Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Ημερομηνία: 10/2023

Μελέτη Προσβασιμότητας:  theUXProdigy

Σελίδες που ελέγχθηκαν: Έχουν ελεγχθεί όλες οι σελίδες που βρίσκονται στο domain https://www.snf.org/.

Περιγραφή: Η μελέτη εστιάζει στην ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του site του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με έμφαση σε θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας και βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη. Ο βασικός στόχος αφορά στη συμμόρφωση μεγάλου ποσοστού του περιεχομένου του www.snf.org σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ψηφιακής προσβασιμότητας και πιο συγκεκριμένα το WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1. 

Βασικα στάδια της μελέτης:

  1. Έλεγχος προσβασιμότητας από ειδικούς ψηφιακής προσβασιμότητας (Accessibility Audit). Πραγματοποιήθηκε σε 2 γύρους.
  2. Αποκατάσταση προβλημάτων που εντοπίστηκαν στους ελέγχους προσβασιμότητας. Πραγματοποιήθηκε σε 2 γύρους ακολουθώντας τα Accessibility audits.
  3. Τελικός έλεγχος προσβασιμότητας από ειδικούς ψηφιακής προσβασιμότητας (Accessibility Audit).

Προβλήματα που επιλύθηκαν: Τριάντα (30) 

Σοβαρότητα θεμάτων:

  • Δεκαέξι (16) κρίσιμα (θεωρούνται τα προβλήματα που δεν επιτρέπουν στον χρήστη την πρόσβαση σε περιεχόμενο ή λειτουργίες μιας σελίδας).
  • Έντεκα (11) σοβαρά (θεωρούνται τα προβλήματα που προκαλούν μία σύγχυση στον χρήστη κατά την πλοήγηση του σε μία σελίδα).
  • Τρία (3) μέτριας σοβαρότητας (θεωρούνται τα προβλήματα που εστιάζουν στην βελτίωση της εμπειρίας χρήστης κατά την πλοήγηση του σε μία σελίδα). 

Αποτίμηση: Κατά τη διάρκεια των διαφόρων ελέγχων από τους ειδικούς προσβασιμότητας εντοπίστηκαν προβλήματα που καθιστούσαν μέρος του περιεχομένου μη προσβάσιμο. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης και τις υποδείξεις αποκατάστασης θεμάτων προσβασιμότητας, τα προβλήματα αυτά σε μεγάλο βαθμό έχουν επιλυθεί και πλέον το snf.org είναι προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών / χρηστών της πλατφόρμας ανεξαρτήτως αναπηρίας.

Ισχύς: Η δήλωση προσβασιμότητας αφορά τo domain του www.snf.org  και την έκδοση που υπήρξε κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης (Οκτώβριος 2023). Έχει ισχύ από 10/2023 και για ένα έτος ή μέχρι την επόμενη έκδοση του website. Εφόσον υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ή επανασχεδίαση των σελίδων θα πρέπει να υπάρξει νέα μελέτη πιστοποίησης. 

Επικοινωνία: Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα μας, Website Team, στο websmaster@snf.org για να μας επισημάνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα.