Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Εργαστείτε μαζί μας

Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) εργαζόμαστε ως ομάδα για να μπορέσουμε από κοινού να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Θεωρούμε πολύτιμη την οπτική κάθε μέλους της ομάδας μας και αντλούμε συλλογικά έμπνευση και δύναμη από τις ευρέως διαφορετικές εμπειρίες που φέρνει ο καθένας κι η καθεμία από εμάς.

Eργοδότης ίσων ευκαιριών

Το ΙΣΝ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Το ΙΣΝ δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ή υποψήφιους για απασχόληση και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. H πολιτική του ΙΣΝ είναι να προσλαμβάνει, εκπαιδεύει, προαγάγει και να διαχειρίζεται τους εργαζομένους και υποψηφίους για απασχόληση βάσει των προσόντων τους χωρίς διάκριση έναντι της ηλικίας, του φύλου τους, του θρησκεύματος, της πίστης ή άλλης ιδεολογίας, του γένους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της οικογενειακής κατάστασης, της φυσικής ή διανοητικής αναπηρίας, της εθνικότητας, ή κάθε άλλης διαφορετικότητας, και κατηγορίας που προβλέπει ο Νόμος.