Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Τέχνες & Πολιτισμός

Το ενδιαφέρον μας εντοπίζεται διαχρονικά στις έννοιες της πρόσβασης και της προσβασιμότητας και στον τομέα του πολιτισμού. Πρόθεσή μας είναι να συμβάλουμε στην ενίσχυση της πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων στις τέχνες και τον πολιτισμό.
Μας απασχολεί το «για όλους», «για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά». Με αυτό το σκεπτικό, η συμπερίληψη των νέων ανθρώπων αποτελεί μία από τις βασικές επιδιώξεις μας η δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, ευκαιρίες να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να εξελιχθούν, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν.

Παράλληλα αλλά και σε συνεργασία με τους παραπάνω άξονες, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την έννοια του δημόσιου χώρου, ως τόπου διεξαγωγής του δημόσιου βίου, τόπου συνάντησης, έκφρασης, ανταλλαγής ιδεών και αλληλεπίδρασης κι ως δομικού συστατικού της δημοκρατίας.

1.200
δωρεές στον τομέα των τεχνών & πολιτισμού
$890 εκατ.+
σε δωρεές στον τομέα των τεχνών & πολιτισμού
34
χώρες

Σχετικές Δωρεές

Η λίστα των έργων που έχουμε κατά καιρούς υποστηρίξει είναι αρκετά ευρεία και καλύπτει έργα στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο -έργα που προσπαθούν να απαντήσουν σε διαφορετικές, στρατηγικές ανάγκες, έργα μεγάλης κλίμακας αλλά και μικρότερης με μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 

Ιστορίες

Επόμενα