Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Film Forum, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της πρεμιέρας ταινιών από ανερχόμενους BIPOC (Black, Indigenous, and people of color) και διεθνείς ανεξάρτητους κινηματογραφιστές, το 2022 και το 2023. Στο πλαίσιο των πρεμιέρων θα πραγματοποιούνται δια ζώσης και διαδικτυακά προγράμματα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες