Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Τοποθεσία
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2022
Μονακό
Υγεία & Αθλητισμός
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ηνωμένες Πολιτείες