Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Τοποθεσία
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2022
Μονακό
Υγεία & Αθλητισμός
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Νεπάλ