Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Philadelphia Mural Arts Advocates

Οργανισμός
Philadelphia Mural Arts Advocates
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Porch Light, με αποστολή την ενίσχυση της υγείας των πολιτών της Φιλαδέλφειας. Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με σημαντικά έργα δημόσιας τέχνης, διαλόγου για κρίσιμα ζητήματα ενώ παράλληλα επιχειρεί να χτίσει γέφυρες σύνδεσης και κατανόησης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες