Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Θέσεις Εργασίας


Στην τρέχουσα συγκυρία δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση SNFHR@SNF.org, και εφόσον προκύψει κάποιο άνοιγμα σχετικό με τα ενδιαφέροντα σας και την ακαδημαϊκή/επαγγελματική σας εμπειρία, ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο μέλλον.


Με την αποστολή του βιογραφικού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση SNFHR@SNF.org παρέχετε ρητώς την συναίνεση σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του ΙΣΝ που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

Το ΙΣΝ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Το ΙΣΝ δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ή υποψήφιους για απασχόληση και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. H πολιτική του ΙΣΝ είναι να προσλαμβάνει, εκπαιδεύει, προαγάγει και να διαχειρίζεται τους εργαζομένους και υποψηφίους για απασχόληση βάσει των προσόντων τους χωρίς διάκριση έναντι της ηλικίας, του φύλου τους, του θρησκεύματος, της πίστης ή άλλης ιδεολογίας, του γένους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της οικογενειακής κατάστασης, της φυσικής ή διανοητικής αναπηρίας, της εθνικότητας, ή κάθε άλλης διαφορετικότητας, και κατηγορίας που προβλέπει ο Νόμος.