Αγάπης Μέλαθρον Άγιος Χαράλαμπος

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Χαράλαμπος».
Η Στέγη Ηλικιωμένων «Άγιος Χαράλαμπος» είναι ένα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Η Στέγη ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την παροχή στέγης, τροφής και ιατρικής περίθαλψης σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους, ή είναι κατάκοιτα.