Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη στήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος, για την προαγωγή της ανοχής, του σεβασμού, της ειρήνης και του δημοκρατικού διαλόγου, καθώς και για την πρόληψη των φυλετικών προκαταλήψεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους, εκπαιδευτικούς, γονείς, καθώς και το ευρύ κοινό, και αναπτύσσει τη δράση του με 3 τρόπους: (1) την εκπαίδευση δασκάλων και εκπαιδευτικών, (2) την ευαισθητοποίηση των μαθητών, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 23 σχολεία, με 450 συνολικά μαθητές, και (3) τη συνεργασία με συλλόγους γονέων και τοπικές κοινότητες, προσεγγίζοντας περισσότερους από 400 γονείς και μέλη των κοινοτήτων. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί κυρίως μέσω της πραγματοποίησης εξειδικευμένων εργαστηρίων και σεμιναρίων και θα επικεντρωθεί στην Αθήνα, αλλά θα περιλαμβάνει και σχολεία στη Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο και τη Μυτιλήνη – περιοχές-κλειδί, όπου παρατηρούνται φαινόμενα μετανάστευσης και ρατσισμού. 

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα λειτουργεί από το Μάρτιο του 1952. Συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές, ΜΚΟ και άλλους φορείς και οργανώσεις για να διασφαλίζει την προστασία των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και όλων των ατόμων που εμπίπτουν στην εντολή της Ύπατης Αρμοστείας. Προσπαθεί επίσης να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη γύρω από το προσφυγικό ζήτημα με στόχο τη δημιουργία κλίματος ανοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων.