Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη στήριξη ειδικού προγράμματος που απευθύνεται σε άνεργους. Σκοπός του προγράμματος είναι να διδάξει στα άτομα αυτά νέες δεξιότητες σε τομείς όπως οι καλές τέχνες, η φωτογραφία, το σχέδιο, το βίντεο και η χαρακτική.  

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979. Το 1982 του παραχωρήθηκε μία πτέρυγα του εργοστασίου Filkeram-Johnson, όπου στεγάζεται η συλλογή του. Το 1984, ο αείμνηστος Αλέξανδρος Ιόλας, γνωστός συλλέκτης, δώρησε έργα από την προσωπική του συλλογή για τη διαμόρφωση της μόνιμης συλλογής του μουσείου. Από την ίδρυσή του, το μουσείο έχει διοργανώσει περισσότερες από 270 εκθέσεις και έχει παράγει 60 δίγλωσσες εκδόσεις. Έχει αναλάβει τη διοργάνωση 400 παράλληλων εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, ομιλίες και συζητήσεις, και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στις προσωρινές του εκθέσεις, καθώς και ξεναγήσεις. Περίπου 30.000 μαθητές παρακολουθούν προγράμματα στο Μουσείο κάθε χρόνο.