ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση προγράμματος κατά της εμπορίας, της εκμετάλλευσης και της αμέλειας ανηλίκων, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα θα προσφέρει βοήθεια σε ανήλικα θύματα εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, μέσω των παρακάτω πρωτοβουλιών: (1) εργασία δρόμου (street work) για τον εντοπισμό θυμάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές, (2) παροχή κοινωνικο-ψυχολογικής υποστήριξης στα παιδιά που έχουν βρεθεί ή παραπεμφθεί από άλλους φορείς, (3) φιλοξενία σε ειδικό ξενώνα για παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, και (4) στήριξη από δίκτυο συλλογής και διανομής βασικών προμηθειών για άστεγες οικογένειες. 

Η Άρσις ιδρύθηκε το 1992 και ειδικεύεται στην κοινωνική υποστήριξη των νέων, καθώς και στην προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η Άρσις έχει αναπτύξει αποτελεσματική δράση στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.