Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη δημιουργία και την οργάνωση Τράπεζας Ειδικών Βοηθημάτων για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και άλλες πρόσθετες δυσκολίες, για την κάλυψη του κόστους φοίτησης άπορων παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, καθώς και για την υλοποίηση προγράμματος συμβουλευτικής στήριξης και ενδυνάμωσης άνεργων γονέων παιδιών που φοιτούν στο Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών.

Το  «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών ιδρύθηκε το 1973. Εξυπηρετεί 55 παιδιά, από 0 έως 12 ετών, τα οποία έχουν διαγνωσθεί με εγκεφαλική παράλυση. Το Κέντρο ανήκει στην οργάνωση «Μαζί για το Παιδί», μια σύμπραξη δέκα μη κερδοσκοπικών οργανισμών, στόχος της οποίας είναι η στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες αναπηρίες ή  αρρώστιες που απειλούν τη ζωή τους. To Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας ιδρύθηκε το 1967 και σε αυτό υπάγονται το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών και το Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας «Λίλιαν Βουδούρη».