Μεταβάλλον

Υποστήριξη προγράμματος
Για την ενίσχυση του «Startup Series», ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί ο οργανισμός, για επίλεκτους φοιτητές και πτυχιούχους. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες, με την ολοκλήρωση των οποίων οι φοιτητές θα έχουν αποκομίσει πολύτιμες επιχειρηματικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα βασίζεται στην πρακτική μάθηση, σε επισκέψεις σε μεγάλα κέντρα επιχειρηματικότητας και στην καθοδήγηση από ειδικούς, καθιστώντας έτσι τους φοιτητές ικανούς να υλοποιήσουν εγχειρήματα με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας και να συμβάλουν στη δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα.
 
Ο οργανισμός «Μεταβάλλον» ιδρύθηκε το 2011, με σκοπό τη δημιουργία μίας δομής στήριξης για τα αρχικά στάδια των νέων επιχειρήσεων και την καλλιέργεια ενός ζωντανού, συνεργατικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξη και την πρόοδο στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.