Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Royal Botanic Gardens Kew

Οργανισμός
Royal Botanic Gardens Kew
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2024
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός κέντρου εκμάθησης στον βοτανικό κήπο Kew Gardens με σκοπό την εμπλοκή ενός ευρύτερου κοινού σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.