Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά

Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά  ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος επιτρέπει την αφαίρεση ύποπτων όγκων υποδορίως με αναρρόφηση. Συνεπώς, η χειρουργική επέμβαση θα απαιτείται μόνο εάν η ιστολογική εξέταση του τμήματος που αφαιρέθηκε επιβεβαιώνει την ύπαρξη καρκίνου.

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά ιδρύθηκε το 1954, ως αποτέλεσμα της γενναιοδωρίας του Άγγελου Μεταξά, ο οποίος άφησε την περιουσία του για τη δημιουργία αντικαρκινικού κέντρου.