Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών και της μονάδας περίθαλψης του ANIMA στην Αττική. 
Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ ιδρύθηκε το 2005 με διττή αποστολή: αφενός, την προστασία και την ευημερία της άγριας ζωής, μέσω της περίθαλψης και της επανένταξης τραυματισμένων άγριων ζώων και, αφετέρου, την περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού.