Μέριμνα

Αγορά κτιρίου & Εξοπλισμός
Για τη δημιουργία νέου Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη. Σε συνέχεια του σημαντικού έργου που εκπονείται στο Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Αθήνα και, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες που έχουν προκύψει στη Θεσσαλονίκη, η δημιουργία Κέντρου στην πόλη θα επιτρέψει στη Μέριμνα να προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση για επαγγελματίες στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, για τη θεραπεία παιδιών που αντιμετωπίζουν απειλητικές ασθένειες ή το θάνατο, και την παροχή άμεσων υπηρεσιών στήριξης σε παιδιά που πενθούν λόγω της απώλειας αγαπημένων τους προσώπων ή αντιμετωπίζουν ασθένειες που απειλούν τη ζωή τους.

Η Μέριμνα ιδρύθηκε το 1995 από ομάδα επιστημόνων, με στόχο τη φροντίδα παιδιών που αντιμετωπίζουν ασθένειες που απειλούν τη ζωή τους ή πενθούν λόγω της απώλειας αγαπημένων τους προσώπων. Επιπλέον, η Mέριμνα έχει αναπτύξει ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα.