Άλλη Όψη - Χρηματοδότηση προγράμματος & Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Άλλη Όψη

Χρηματοδότηση προγράμματος & Αγορά εξοπλισμού
Για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικού προγράμματος και την αγορά τεσσάρων ειδικών αναπηρικών πολυθρόνων. Ο σκοπός των κατασκηνώσεων είναι να προσφέρουν σε άτομα με αναπηρίες τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες για την απόκτηση υψηλότερου βαθμού αυτονομίας και, συνεπώς, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Η Άλλη Όψη είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2007, κυρίως από νέους με ή χωρίς σωματικές αναπηρίες. Η κεντρική δραστηριότητα του οργανισμού είναι η διοργάνωση ετήσιων εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα με τετραπληγία ή παραπληγία που οφείλονται, κυρίως, σε κακώσεις του νωτιαίου μυελού.