Τράπεζα Τροφίμων

Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά ειδικού φορτηγού, για την πιο αποτελεσματική συλλογή και διαχείριση δωρεών τροφίμων. Η χρηματοδότηση θα επιτρέψει στην Τράπεζα Τροφίμων να διεξάγει το έργο της με ασφάλεια και χαμηλές δαπάνες, μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την επίδραση του προγράμματός της.
Η Τράπεζα Τροφίμων ιδρύθηκε το 1995, με αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τη μείωση της σπατάλης. Είναι το μόνο επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων στην Ελλάδα. Μέσω του έργου της Τράπεζας Τροφίμων, κατανεμήθηκαν πάνω από 1.200 τόνοι τροφής σε 20.000 άτομα το 2011, μέσω ορφανοτροφείων, οίκων ευγηρίας και άλλων συνεργαζόμενων οργανισμών.