Το Περιβολάκι - Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. 

Το Περιβολάκι ιδρύθηκε το 1983 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στο Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας. Αποτελεί πρότυπο κέντρο για την διεπιστημονική θεραπεία παιδιών με αυτισμό και σχετικές προχωρημένες ψυχικές διαταραχές. Το Περιβολάκι δραστηριοποιείται επίσης στη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα του αυτισμού, καθώς και στην παροχή ειδικευμένης κατάρτισης για επαγγελματίες σε σχετικούς τομείς. Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν θεραπεία για παιδιά και εφήβους, διάγνωση και πρώιμη πρόληψη, και εκτεταμένη υποστήριξη για τις οικογένειες.