Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων για μία από τις κατοικίες του χωριού, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρονται στα παιδιά. 

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Ο οργανισμός προσφέρει στέγη σε 48 παιδιά από την Ελλάδα, ηλικίας 5 με 16 ετών, σε 7 κατοικίες.