ΚΕΘΕΑ - Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη δημιουργία και τη λειτουργία Δικτύου για τη Φροντίδα Άστεγων Εξαρτημένων Ατόμων. 
Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) ιδρύθηκε το 1983 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επικεντρώνει τη δράση του κυρίως στη θεραπεία και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα από 3.000 άτομα, χρήστες και μέλη οικογενειών, ετησίως, χάρη σε ένα πανεθνικό δίκτυο που περιλαμβάνει περισσότερες από 90 μονάδες στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Όλα τα προγράμματά του προσφέρονται δωρεάν και περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη, προγράμματα άμεσης παρέμβασης, θεραπεία, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, κοινωνική ένταξη και εύρεση απασχόλησης. Το ΚΕΘΕΑ δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της πρωτογενούς πρόληψης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Είναι σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC) και ένας από τους βασικούς φορείς εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Ουσίες.