Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας - Εργασίες ανακαίνισης & Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας

Εργασίες ανακαίνισης & Αγορά εξοπλισμού
Για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης σε μία από τις πτέρυγες του Κέντρου, με σκοπό την επέκταση των εγκαταστάσεών του, καθώς και για την αγορά ειδικά εξοπλισμένου λεωφορείου, το οποίο θα επιτρέπει τη μεταφορά των παιδιών με αναπηρία για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1966 ως δημόσιος οργανισμός με σκοπό τη φιλοξενία και τη φροντίδα εγκαταλελειμμένων παιδιών και ενηλίκων με πολλαπλές και σοβαρές αναπηρίες. Πέραν της παροχής φροντίδας, το Κέντρο προσφέρει ψυχαγωγία, καθώς και λειτουργική και κοινωνική αποκατάσταση στα άτομα με αναπηρία. Τα προγράμματά του βασίζονται στις αρχές της «αξιοπρεπούς διαβίωσης» - συγκεκριμένα, έχουν στόχο να διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους προκειμένου να είναι σε θέση να ζουν ανεξάρτητα.