Κάριτας Σύρου

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την κάλυψη ιατρικών εξόδων και βασικών δαπανών διαβίωσης για μη προνομιούχα άτομα που ζουν στη Σύρο. 
Η Κάριτας Σύρου ιδρύθηκε πριν από 32 χρόνια και εστιάζει σε άτομα και ομάδες που έχουν ανάγκη. Παρέχει ποικίλες υπηρεσίες, όπως η κατανομή χρησιμοποιημένων ρούχων και φρέσκων τροφίμων, και η άμεση οικονομική υποστήριξη ατόμων που δεν είναι σε θέση να καλύψουν σημαντικές ιατρικές εξετάσεις ή βασικά έξοδα διαβίωσης. Επιπλέον, η Κάριτας Σύρου συνεργάζεται ενεργά με άλλους φορείς στη Σύρο, προκειμένου να διευρύνει το φάσμα του κοινωφελούς της έργου. Στηρίζεται αποκλειστικά από δίκτυο εθελοντών και έχει βοηθήσει περισσότερα από 1.500 άτομα σε ένδεια.