Πρωτοδικείο Αθηνών

Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
Το Πρωτοδικείο Αθηνών λειτουργεί ως το δικαστήριο πρώτου επιπέδου για όλες τις νέες νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με αντιδικίες και που πρέπει να ακουστούν από δικαστήριο στην Αθήνα. Το συγκεκριμένο δικαστήριο στελεχώνεται από νεοδιόριστους δικαστές, ηλικίας 30 με 35 ετών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.