Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς

Αγορά εξοπλισμού
Για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παροχής επισιτιστικής βοήθειας σε οκτώ ενοριακούς ναούς της περιοχής, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των μεγαλύτερων αποθηκών τροφίμων και προσφέρουν περισσότερα από 35.900 γεύματα το μήνα. 

Η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς επιβλέπει και είναι αρμόδια για τη λειτουργία 30 εκκλησιών στην περιοχή του Πειραιά. Μέσω των Ναών της, η Μητρόπολη διατηρεί περισσότερες από 17 αποθήκες τροφίμων, οι οποίες προσφέρουν απαραίτητη επισιτιστική βοήθεια και στήριξη σε ευάλωτους πληθυσμούς.