Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού - Κοινοτικό κέντρο & Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Κοινοτικό κέντρο & Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την ίδρυση Κοινοτικού Κέντρου και για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων για περίοδο ενός έτους. Το Κοινοτικό Κέντρο αναπτύσσεται σε μία από τις πλέον υποβαθμισμένες συνοικίες της Αθήνας (Μεταξουργείο), κοντά σε δύο δημοτικά σχολεία, ένα νηπιαγωγείο και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θα προσφέρει δραστηριότητες σε μικτές ομάδες παιδιών, και συγκεκριμένα σε παιδιά Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων που κατοικούν στην περιοχή. Η θέση του Κοινοτικού Κέντρου θα παίξει βασικό ρόλο στη μεγιστοποίηση της επίδρασής του σε μία περιοχή της Αθήνας που το έχει ιδιαίτερη ανάγκη. 
Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ιδρύθηκε το 2004, με σκοπό να προάγει τα δικαιώματα των παιδιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στα μέλη του περιλαμβάνονται δάσκαλοι, γονείς και καθηγητές από όλη την Ελλάδα.