Μαζί για το Παιδί

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Χρηματοδότηση της λειτουργίας της Γραμμής «Μαζί για το Παιδί», για δύο χρόνια.  Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης δέχεται ερωτήματα κάθε είδους αναφορικά με τα παιδιά (από ελαφρά ψυχολογικά προβλήματα έως περιπτώσεις κακοποίησης) και στελεχώνεται από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Η υπηρεσία λειτουργεί 12 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. 
Η οργάνωση «Μαζί για το Παιδί» ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί ένωση σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία ανέλαβαν να συνεργαστούν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους προς όφελος των παιδιών που έχουν ανάγκη, καθώς και των οικογενειών τους.