Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε)

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την εφαρμογή εκτεταμένου διεπιστημονικού προγράμματος παρέμβασης για τον εκφοβισμό (bullying), για περίοδο δύο ετών, το οποίο θα αναπτυχθεί σε δύο διακριτούς αλλά αλληλοσυμπληρούμενους άξονες και θα βασίζεται στην καινοτόμο θεωρία της «εν-νόησης» (mentalization). 

Ο πρώτος άξονας αφορά την εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης σε 10 γυμνάσια, με τη συμμετοχή 200 εκπαιδευτικών και 2.000 μαθητών. 

Ο δεύτερος άξονας αφορά στη δημιουργία Κέντρου Κατά του Εκφοβισμού, το οποίο θα προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα αλλά και τους ίδιους τους θύτες, σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και χρειάζονται ειδική υποστηρικτική θεραπεία, καθώς και σε μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς που δε λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα και έχουν ανάγκη συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. 
 
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1991, με σκοπό να αναπτύξει δραστηριότητες που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο περιλαμβάνει: ξενώνα για παιδιά, ικανό να προσφέρει φιλοξενία και υποστήριξη σε 8 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν είναι σε θέση να τα φροντίζουν, κέντρο ημέρας για εφήβους που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, εκπαιδευτικό κέντρο, στο οποίο προσφέρονται σεμινάρια για ειδικούς στον τομέα της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας, και δύο τηλεφωνικές γραμμές συμβουλευτικής υποστήριξης, μία για γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς του τομέα της ψυχικής υγείας και η άλλη για παιδιά και εφήβους. Από το 2005, ο οργανισμός αναπτύσσει δράσεις πρόληψης και παρέμβασης στον τομέα του σχολικού εκφοβισμού, μέσω της υλοποίησης ποικίλων προγραμμάτων για παιδιά δημοτικού.