Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων (Π.Α.Σ.Κ.Α.)

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων & Aγορά εξοπλισμού
Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων για 2 χρόνια, και την αγορά εξοπλισμού για διάφορες από τις δραστηριότητες του συλλόγου.
Ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων (Π.Α.Σ.Κ.Α.) προσφέρει ποικίλα προγράμματα και δραστηριότητες για τη στήριξη ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών με αναπηρίες. Τα προγράμματα προσφέρουν πολλαπλά ψυχολογικά και σωματικά οφέλη, βελτιώνοντας σημαντικά το ηθικό των αθλητών, και αυξάνοντας την επιθυμία και την ικανότητά τους να ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή. Ο Π.Α.Σ.Κ.Α. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1987 και είναι ο πρώτος αθλητικός σύλλογος για άτομα με αναπηρίες στην Ελλάδα. Κεντρικός σκοπός και φιλοσοφία του είναι η δημιουργία μόνιμων αθλητικών δομών και εγκαταστάσεων, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ατόμων με σωματικές αναπηρίες.