Πανάκεια - Αγορά οχήματος & Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανάκεια

Αγορά οχήματος & Υποστήριξη προγράμματος
Για την αγορά λεωφορείου, για τη μεταφορά ασθενών από και προς τα κέντρα του οργανισμού, για τη συντήρηση του κεντρικού του κτιρίου, και για τη δημιουργία υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Βοηθείας. Το λεωφορείο θα βοηθήσει τον οργανισμό στη λειτουργική του ρευστότητα, εξαλείφοντας ένα σημαντικό μηνιαίο έξοδο. Η συντήρηση του κεντρικού κτιρίου θα του δώσει τη δυνατότητα να αναλάβει και πάλι σημαντικές δραστηριότητες, όπως ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τους κατοίκους. Η δημιουργία της υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Βοηθείας θα επιτρέψει στην «Πανάκεια» να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε ασθενείς που πάσχουν από Alzheimer, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σε όλη τη Ρόδο και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. 

Η Πανάκεια ιδρύθηκε το 2003 και διακρίνεται για το έργο της σε θέματα ψυχικής υγείας. Δραστηριοποιείται σε τέσσερις βασικούς τομείς: λειτουργία ξενώνα για άτομα με νοητική αναπηρία, κέντρου ημέρας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, προστατευόμενου διαμερίσματος για χρόνια ψυχικά ασθενείς, και κέντρου ημερήσιας φροντίδας ασθενών με άνοια.