Σύμμαχοι Υγείας - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύμμαχοι Υγείας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Οι «Σύμμαχοι Υγείας», οι οποίοι ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2013 από το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ένα πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε παιδιά, άπορους, ανασφάλιστους και άλλες ευπαθείς ομάδες στο λεκανοπέδιο Αττικής, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την κοινωνικοοικονομική κρίση.