Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς - Εργασίες ανακατασκευής - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς

Εργασίες ανακατασκευής
Για εργασίες ανακατασκευής στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κέντρο. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες κατασκευαστικές και μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, όπως την αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών ανοιγμάτων και δαπέδων, μόνωση, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και των ανελκυστήρων, και αντικατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού. 

Το Κέντρο είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς για άτομα με αναπηρία στη Βόρεια Ελλάδα και συνεργάζεται στενά και μοιράζεται γνώσεις με τους σημαντικότερους οργανισμούς με παρόμοια δράση. Συμμετέχει, επίσης, ενεργά σε σχετικά σεμινάρια και εργαστήρια. Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης προσφέρει εργαστήρια και θεραπευτικές συνεδρίες σε 60 παιδιά και ενήλικες ημερησίως.