Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη δημιουργία Υπηρεσίας Υποδοχής Μεταναστών, όπου οι πρόσφυγες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, συμβουλευτική υποστήριξη και γενική κάλυψη των αναγκών τους. Η υπηρεσία θα εστιάζει σε πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη (βασική νομική βοήθεια, συμβουλές για τη διαμονή τους, ιατρική περίθαλψη και άλλα κοινωνικά θέματα) και στην παροχή βοήθειας σε είδος (πακέτα ανακούφισης ανά περίπτωση). Οι υπηρεσίες του Κέντρου θα συνδέονται και θα συμπληρώνουν τις κύριες και εξειδικευμένες νομικές και κοινωνικές μονάδες του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. 

To Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ιδρύθηκε το 1989. Σκοπός του οργανισμού είναι να διευκολύνει την ένταξη των αιτούντων άσυλο, αναγνωρισμένων προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων που χρειάζονται προστασία (ασυνόδευτοι ανήλικοι, γυναίκες με παιδιά και θύματα εμπορίας ανθρώπων), μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά θέματα και νομικής βοήθειας. Στα 22 χρόνια της λειτουργίας του, περισσότεροι από 60.000 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες έχουν εγγραφεί στον οργανισμό και έχουν βοηθηθεί από τις υπηρεσίες του.