Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας

Επισκευαστικές εργασίες
Για την ολική ανακατασκευή τριών αυτόνομων κτιρίων και τη μετατροπή τους σε κοιτώνες για τα παιδιά, την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης στα περισσότερα κτίρια του συγκροτήματος, και την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων. 

Το ΠΙΚΠΑ ιδρύθηκε αρχικά το 1914 με σκοπό τη φροντίδα θυμάτων πολέμου. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε οργανισμό πρόνοιας για τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών. Το 1950 ιδρύθηκε το Κέντρο Αποκατάστασης Παίδων, με δυναμικότητα 400 κλινών και ξεχωριστή μονάδα εγκεφαλικής παράλυσης, στο χώρο που φιλοξενεί σήμερα το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Αττικής (ΚΑΑΠΑΑ). Το ΚΑΑΠΑΑ είναι ένα δημόσιο ίδρυμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σήμερα εξυπηρετεί 162 παιδιά και ενήλικες με βαριά νοητική υστέρηση ή σωματικές αναπηρίες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν εγκαταλειφθεί από τις οικογένειές τους.