Έλιξ

Χρηματοδότηση προγραμμάτων
Για την υλοποίηση δύο εθελοντικών προγραμμάτων. Το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Διακοπές στο Σχολείο, περιλαμβάνει 10 εκδηλώσεις ανά δεκαπενθήμερο ετησίως, με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση παιδιών δημοτικού που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούλιος και Αύγουστος), στους χώρους των σχολείων. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Μαθήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περιλαμβάνει 10 εκδηλώσεις ανά δεκαπενθήμερο ετησίως σε πέντε κοινωνικά Κέντρα, δηλαδή ορφανοτροφεία, οίκους ευγηρίας και κέντρα για άτομα με ειδικές ανάγκες που βρίσκονται στο νομό Αττικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της καθημερινής ζωής ανθρώπων σε ένδεια, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο προσωπικό και η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Κέντρων. 
Η Έλιξ είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1987, με σκοπό την καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης και την προώθηση της εθελοντικής προσφοράς. Θεμελιώδης στόχος της είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των ανθρώπων και στην εξέλιξή τους ως πολίτες του κόσμου, μέσω της ενεργής τους συμμετοχής στα κοινά. Στο πλαίσιο αυτό, η Έλιξ διοργανώνει και συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα εθελοντικής εργασίας και ανταλλαγής νέων, με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά.