Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

Α’ Ορθοπεδική Κλινική - Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την απόκτηση ανθρωπίνων πτωμάτων και τη χρηματοδότηση ιατρικών σεμιναρίων για περίοδο 5 ετών. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των ιατρών σε συνθήκες πεδίου, με τη χρήση των ανθρωπίνων πτωμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
Η Α’ Ορθοπεδική Κλινική υπάγεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της Κλινικής είναι: 1) η κάλυψη των κλινικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών αναγκών των ασθενών με ορθοπεδικές παθήσεις, 2) η κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και νοσηλευτικών αναγκών στον τομέα της Ορθοπεδικής και της Τραυματολογίας, και 3) η διεξαγωγή κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνικών και καινοτόμων μεθόδων στον τομέα της Ορθοπεδικής.