Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – Λιμενικό Σώμα - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – Λιμενικό Σώμα

Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά περιπολικών σκαφών.
Τα περιπολικά σκάφη θα χρησιμοποιηθούν για διάφορες αποστολές του Λιμενικού Σώματος – κυρίως Έρευνα και Διάσωση, επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών, την παράνομη διέλευση των θαλασσίων συνόρων και την επιβολή κανονισμών για την αλιεία – προσφέροντας αξία, ευελιξία και αποτελεσματική εκτέλεση των αποστολών. Ο σχεδιασμός των σκαφών θα είναι σύμμορφος με ειδικά πρότυπα και απαιτήσεις ναυτιλιακής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, με κινητήρες που απαιτούν λιγότερη δύναμη, και την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών.