Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών – Κ.Ε.Φ.Ι

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη στήριξη του προγράμματος εκπαίδευσης εθελοντών του Συλλόγου. 
Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. ιδρύθηκε το 2004, με σκοπό την παροχή συναισθηματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους, καθώς και την αύξηση της επίγνωσης του κοινού και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα σχετικά με τον καρκίνο.