Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) - Χρηματοδότηση προγράμματος & Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Χρηματοδότηση προγράμματος & Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη λειτουγικών εξόδων καθώς και την ίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, μίας μικρής μονάδας η οποία παρακολουθεί στενά τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1988. Στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην καταγραφή και την ερμηνεία των διεθνών εξελίξεων, στην παροχή έγκυρης και ανεξάρτητης πληροφόρησης στους διαμορφωτές πολιτικής, στην εκπαίδευση επαγγελματιών σε ποικίλους τομείς, και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις.