Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣΕΕΠΑ) - Χρηματοδότηση προγράμματος & Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής (ΕΣΕΕΠΑ)

Χρηματοδότηση προγράμματος & Αγορά εξοπλισμού
Χρηματοδότηση της αγοράς λεωφορείου και της λειτουργίας εργαστηρίου αρτοποιίας για περίοδο ενός έτους. Το λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες από και προς τις διάφορες δραστηριότητες του οργανισμού. Η λειτουργία του εργαστηρίου αρτοποιίας θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μάθουν ένα επάγγελμα και θα τους προσφέρει την ικανοποίηση της δημιουργίας και της πώλησης των δικών τους προϊόντων αρτοποιίας.  

Η Εστία ιδρύθηκε το 1982, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε άτομα με νοητική υστέρηση, ηλικίας 18 έως 23 ετών.