Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια

Αγορά διαμερισμάτων
Για την αγορά τεσσάρων διαμερισμάτων προκειμένου να επεκταθεί ο Ξενώνας «Φλόγα».
Η «Φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες, με σκοπό την παροχή της καλύτερης ιατρικής, ψυχολογικής και κοινωνικής φροντίδα στα παιδιά και τις οικογένειές τους.