Θέατρο του Νέου Κόσμου

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων για παιδιά σε νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου στοχεύει στη στήριξη νέων δημιουργών, άνεργων ηθοποιών και μεταναστών καλλιτεχνών που ζουν στην Ελλάδα. Το 2002, το Θέατρο του Νέου Κόσμου σχεδίασε ένα καινοτόμο πρόγραμμα: δημιουργήθηκε κινητή θεατρική ομάδα με σκοπό την παρουσίαση θεατρικών έργων σε παιδιά σε νοσοκομεία, ειδικά σχολεία και ιδρύματα.