Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων

Αγορά εξοπλισμού
Το 4ο Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων που υλοποιεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσφέρει χρηματοδότηση για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού για σχολεία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα με τις σχετικές υποδομές.
Μέσω του προγράμματος, 102  επιλεγμένα σχολεία έλαβαν τεχνολογικό εξοπλισμό με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης, με την εφαρμογή κριτηρίων όπως ο αριθμός των μαθητών και η τοποθεσία του σχολείου. 
Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τα παιδιά με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ακαδημαϊκή τους επιτυχία, καθώς η ψηφιακή παιδεία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις σπουδές τους. Επίσης, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καθιέρωση της χρήσης πολυμέσων ως βασικής μεθόδου διδασκαλίας.