Γηροκομείο Ζωσιμάδων - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γηροκομείο Ζωσιμάδων

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων. 
Το Γηροκομείο υποστηρίζει και φιλοξενεί 40 ηλικιωμένους, προσφέροντάς τους στέγη, τροφή, περιβάλλον κοινωνικοποίησης και ιατρική φροντίδα. Επιπλέον, λειτουργεί Κλινική Χρονίων Παθήσεων, η οποία προσφέρει φροντίδα σε 86 άτομα με λειτουργικές δυσκολίες, Ανοιχτό Κέντρο για την Προστασία των Ηλικιωμένων και πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».