Οι Φίλοι του Παιδιού

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την κάλυψη των εξόδων διαμονής για μη προνομιούχες οικογένειες, στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης οικογενειών του Σωματείου.  

Το Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1987 και προσφέρει βοήθεια σε περισσότερες από 450 οικογένειες ετησίως. Δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες, και ειδικά σε ανύπαντρες μητέρες, τα παιδιά των οποίων αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και διατροφής ως άμεσο αποτέλεσμα της φτώχειας. Υλοποιεί διάφορα προγράμματα, όπως επισιτιστικής βοήθειας, ιατρικής περίθαλψης, προσωπικής υγιεινής, φροντίδας νηπίων, καθώς και εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα.