Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη γενική ενίσχυση του οργανισμού μέσω της κάλυψης των μισθών δύο εξειδικευμένων μελών του προσωπικού, για δύο χρόνια, με σκοπό την ανάπτυξη δυνατοτήτων στη διοίκηση, τη λειτουργία και την εξεύρεση πόρων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου στους τομείς της ψυχικής υγείας και της φτώχειας, από τις οποίες επωφελούνται 650 άτομα ετησίως. 

Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών ιδρύθηκε το 1998 και έκτοτε παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας, και τις οικογένειές τους. Από το 2012, και στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών Δομών για την Εξάλειψη της Φτώχειας, ο σύλλογος είναι επίσης αρμόδιος για τη λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου, αποθήκης τροφίμων, κοινωνικού φαρμακείου και κοινωνικού κήπου.